Mängd insamlad bly

På Sunne Sport- och Skyttecenter tillvaratogs följande mängder blykulor från miljökulfången:

År 2013 – 25 kg bly

S:a 443 kg sedan 2001.

För närvarande pågår provskjutning av miljökulfången med blykulor i kal .32 och .38

Vi provskjuter även kulfång för 300 metersskytte med 6.5 mm kulor.

Info snart på plats

Byte av web & webserver – 2001 senast – allt klart om några dagar

Star Miljö är ett företag som arbetar för en miljö anpassad förnyelse av svensk skyttesport. En förnyelse som fyller lagstiftningens krav på en kretslopps anpassad hantering av allt avfall inkl. bly.