På Sunne Sport- och Skyttecenter tillvaratogs följande mängder blykulor från miljökulfången:

År 2013 – 25 kg bly

S:a 443 kg sedan 2001.

För närvarande pågår provskjutning av miljökulfången med blykulor i kal .32 och .38

Vi provskjuter även kulfång för 300 metersskytte med 6.5 mm kulor.