PRODUKTER

Inom verksamhetsområden MILJÖSKYDD och ÅTERVINNING utför vi i samråd med våra kunder miljöutredningar samt upprättar underlag för miljöledningssystem. Genom avtal med välrenommerat laboratorium förmedlar vi vattenanalyser. Vi utför system för tillvaratagande och återvinning av miljöfarliga ämnen.

Inom båda dessa områden är vi specialiserade på en miljöanpassad förnyelse av svensk skyttesport. En förnyelse som fyller lagstiftningens krav på en kretsloppsanpassad hantering av allt avfall från skytte inkl.  blykulor.

För den senare verksamheten tillverkar vi och saluför vårt patenterade miljökulfång:
Patent SE C2507602.

boxludd

Targét Box Standard. Ett miljökulfång med tomvikt av cirka 15 kg och som är avsett för skytteklubbarnas verksamhet och som lätt kan placeras på baksidan av tavlan. Produkten finns i två modeller med yttermått 500 x 500 mm.  och 600 x 600 mm.

Produkten kan kompletteras splitterplåt i hårdmetall ( 400 x 400 mm.) för skjutning med mantlad ammunition.

 

 

Targét Box Elit. Ett miljökulfång med en tomvikt av cirka 5 kg. Detta kulfång täcker tavlan ut till och med 6:ans ring och är avsedd för enskilda miljömedvetna skyttar. Yttermått 300 x 300 mm.

tavelgrupp

Dessa miljökulfång tillvaratar på ett effektivt sätt alla blykulor från korthållsskytte med pistol  för en miljövänlig återvinning.

 

Kulfång för standard gevär 50 meter. 

Skottöppning 300 x 300 mm., anpassade till datoriserade markeringssystem.

 

Separata splitterfilter till kulfång 500 x 500 mm. och 600 x 600 mm.

Reparations kit för splitterfilter, till samtliga modeller.

Vi saluför även företagets fallmål för spring- och skidskytte med pistol.

 

Kontakta Fredrik Thyberg tel. 070-2231862  eller Kjell Carlsson tel. 0565-711109