sunkar

Star Miljö HB.

Rudebäcksgatan 7, 686 30 Sunne. SWEDEN.
– Tel: +46 (0)565 – 71 11 09, – Mobil. +46 (0)70 – 606 96 24

Star Miljö är ett företag som arbetar för en miljö anpassad förnyelse av svensk skyttesport. En förnyelse som fyller lagstiftningens krav på en kretslopps anpassad hantering av allt avfall inkl. bly.