• Pågående projektering av miljökulfång för fältskyttebanor.
  • Pågående projektering av miljökulfång för internationella typer av fallmål för spring- och skidskytte.