FÖRETAGETS ORGANISATION OCH MÅLSÄTTNING,
Miljökonsultföretaget Star Miljö i Sunne går från och med augusti månad 2014
in i en ny och spännande fas i sitt arbete med vidareutveckling av produkter och
tjänster för en miljöanpassning av svensk skyttesport.

Det är en utveckling som innebär att svensk skyttesport kommer att anpassas till
de nya och skärpta krav som miljölagstiftningen och uttalanden från
miljöministern aviserat vad gäller utfasning och återvinning av bly från
skjutbanorna.

Detta är ett arbete som vi har drivit allt sedan år 1998 då vi erhöll patent på en
mekanisk återvinning av blykulor direkt bakom måltavlorna.
Därefter har vi till 2013/2014 levererat 300 kulfång till 41 olika skjutbanor. På
vår referensanläggning i Sunne har vi återvunnit 482 kg bly, samt insamlat 378
kg mässinghylsor för återvinning.

För att vi skall kunna fortsätta vår utveckling har vi nu knutit följande
välutbildade, aktiva och framgångsrika skyttar till vårt fortsatta arbete.

PISTOLSKYTTE: Johanna Carlsson och Katarina Carlsson. Båda tävlar aktivt
för Fryksdalens Pistolskytteklubb och Kungl. Värmlands Regementes
Skytteklubb. De har erövrat ett flertal SM medaljer både individuellt och i lag.

GEVÄRSSKYTTE: 50 meter och 300 meter. Anders Johansson tävlande förBeteds Skytteförening. Svensk Mästare i banskytte 50 meter år 2014. Tidigare femfaldig Svensk Mästare i gevärsgrenarna 50 meter och 300 meter. Bronsmedalj från 50 m gevär i Världscuptävling.

LUFTGEVÄRSSKYTTE: 10 meter: Mikael Svensson, Aspö Skf. Svensk
mästare ett flertal gånger. Uttagen till 2015 års Europamästerskap.

GEVÄRSSKYTTE 300 METER: Fredrik Thyberg, Edsbjörke Skf. Svensk
juniormästare ett flertal gånger. 2014 Segrade han i finalen i liggande skytte om
vandringspriset ”Arvikakedjan”. Samma år, 2014, svensk Mästare i gevärsskytte
300 meter.